Timing en tactiek zijn essentieel voor een succesvolle (re)organisatie om medewerkers zekerheid en perspectief te verschaffen, zonder afbreuk te doen aan de stabiliteit. Wat is de beste communicatie en op welk moment? Wanneer informeer je de ondernemingsraad (OR)? En wanneer licht je personeel in over de voorgenomen (re)organisatie?

 

Timing en tactiek staan centraal in deze tweede blog in de driedelige serie: het geheim van succesvol (re)organiseren.

 

  1. Grote stappen, verder van huis
  2. Timing & tactiek
  3. Talent gedreven

 

De timing van een (re)organisatie is afhankelijk van verschillende factoren: gaat het om een eenmalige (re)organisatie ten gevolge van corona? Of heeft de onderneming al te maken gehad met verschillende (re)organisaties? Beide situaties vergen een andere timing. Wat is namelijk het juiste moment om een reorganisatie uit te voeren? En hoe snel kan een (re)organisatie worden doorgevoerd?

 

Welke momenten in een reorganisatie vragen om een juiste timing?

  • Voorbereiding: neem in de voorbereiding een planning op voor iedere fase: van voorbereiding, uitvoering tot implementatie. Ga ook na waarom je iets op een bepaald moment wilt doen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Is deze planning haalbaar? Neem contact op met Committ Legal voor advies. Timing en tactiek zijn key voor een succesvolle reorganisatie.

 

  • Communicatie medewerkers en indienen ontslagaanvraag: timing van de communicatie richting personeel is essentieel gelet op het voorkomen van onrust en ziekmeldingen. Arbeidsongeschiktheid staat ontslag in de weg. Door vóór de communicatie al een collectieve of pro forma ontslagaanvraag in te dienen wordt het risico op ziekmeldingen gedekt.

Zie verder ook de  ‘roadmap voorbereiding (re)organisatie’.

 

  • Informeren OR: enerzijds moet de OR geïnformeerd worden op een moment dat het advies nog wezenlijke invloed kan hebben op het voorgenomen besluit. Anderzijds kan overleg met de OR ook leiden tot geruchten onder medewerkers in een vroege fase van de plannen. Heeft de OR standaard adviesrecht? Check het in de ‘Checklist adviesrecht OR’.

 

 

  • Persbericht: indien het van belang is om de reorganisatie in een persbericht te delen, is ook hier timing cruciaal. Een persbericht kan tot onrust leiden binnen de onderneming en het is daarom van belang om goed af te stemmen in welke fase van de reorganisatie een persbericht wordt verstuurd.

 

Je (re)organisatie strategisch plannen? Committ Legal is specialist en helpt jouw onderneming door een (re)organisatie heen. Stabiel en succesvol.