Lianne behaalde haar master Nederlands Recht met een specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht en was jarenlang werkzaam als arbeidsrecht advocaat bij o.a. Dentons en van Doorne. Sinds 2022 heeft zij haar eigen juridische praktijk, waarin ze zich bezig houdt met arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, ontslagrecht en vaststellingsovereenkomsten, disfunctioneren, ziekte en re-integratie, arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames, overgang van onderneming, medezeggenschap, reorganisaties en het concurrentiebeding. Sinds 2023 is Lianne - op basis van opdracht - deel van Team Committ Legal.