Het team van Committ Legal ondersteunt  werkgevers en organisaties met advies en training op een aantal thema’s:

 

  • Advisering en begeleiding van meldingen en incidenten binnen het domein van sociale veiligheid, denk aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag; agressie tussen werknemers onderling en pesten/intimidatie;
  • Advies- & implementatietrajecten voor de aanpak van sociale veiligheidsissues;
  • Quick-Scan Red Flags aansprakelijkheid en risico’s sociale veiligheid.

 

 

 

 

Foto Karin Ammerlaan door Anne Smolenaars @fotoanne.com