Het team van Committ Legal richt zich op het brede scala aan expertises binnen het arbeidsrecht. Mr. Sandra Wouters is als advocaat, sparringpartner en strategisch adviseur van werkgevers op o.a. de volgende gebieden:

 • Gedrag, welzijn en verandertrajecten
 • Performance management en verbetertrajecten
 • Ontslagprocedures en exit-onderhandelingen
 • Reorganisaties, fusies en overnames
 • Ziekte en re-integratie
 • Contractbeheer (o.a. arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, vaststellingsovereenkomsten, gedragsprotocollen) 
 • Antecedentenonderzoek, contracten recruitment bureaus
 • Medezeggenschap, instellen OR, adviestrajecten
 • Opstellen van en procederen over concurrentiebedingen
 • Beschermen van bedrijfsgeheimen
 • AVG 

Sandra Wouters is als advocaat ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten binnen het het rechtsgebied arbeidsrecht. Zij is lid van specialisatievereniging VAAN.