Hoewel gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland misschien vanzelfsprekend lijkt, verdienen vrouwen gemiddeld zo’n 14% minder dan mannen. Deels komt dit omdat zij andere functies bekleden dan mannen, maar ook doordat vrouwen in dezelfde functie nog steeds minder salaris ontvangen dan mannen. Vrouwen lopen daarmee in hun werkende leven gemiddeld €300.000 mis. De Tweede Kamer wil dit probleem aanpakken. Niet alleen met andere wetgeving, maar ook met voorlichting, toezicht en handhaving. Het wetsvoorstel ‘Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen’ was daarom vorige week onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer.

  

Waarom dit wetsvoorstel? 

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is niet alleen vaak niet eerlijk, maar ook een groot probleem. Want de gevolgen ervan zijn merkbaar: bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Daarnaast is het bieden van ongelijk loon voor gelijke arbeid in strijd met verschillende (internationale) wetten en verdragen.  

Hoewel er in het verleden al veel gedaan is om deze ongelijkheid tegen te gaan, wordt er onvoldoende vooruitgang geboekt. Dit heeft twee oorzaken: de beperkte mogelijkheden om ongelijkheid tegen te gaan en het gebrek aan inzicht in looncijfers binnen ondernemingen. Met het wetsvoorstel ‘Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen’ wil de Tweed Kamer hier iets aan doen. 

 

Wat gaat er veranderen? 

Als een vrouwelijke werknemer op dit moment het vermoeden heeft minder te verdienen dan een mannelijke collega in dezelfde functie, moet zij dat zelf kunnen bewijzen. Als werkgever kun je volstaan met het geven van een reden waarom het verschil tussen de mannen en vrouwen een andere oorzaak heeft dan geslacht. De werknemer zal naar de rechter moeten stappen om eventueel aan te tonen dat er sprake is van ongelijkheid. Dit blijkt een (te) hoge drempel voor veel werknemers.     

Het wetsvoorstel, dat van toepassing is op ondernemingen met meer dan 50 werknemers, draait deze bewijslast om. Op grond van dit wetsvoorstel is het straks aan jou als werkgever om te laten zien dat je gelijk werk ook gelijk beloont. Niet de werknemer moet bewijzen dat er sprake is van ongelijkheid, maar jij als ondernemer moet aantonen dat van ongelijkheid geen sprake is. Daarmee zal je dus meer inzicht in de beloning moeten geven.  

 

OR 

Dat moet onder meer door de Ondernemingsraad in het bestuursverslag meer inzicht te geven over de verschillen in het loon tussen de werknemers. De OR kan op deze manier makkelijker toezien op het beloningsbeleid en de verschillen daarbinnen. Als werkgever moet je bovendien een plan van aanpak maken om de ongelijkheid te herstellen, wanneer je niet aan de gelijkheidsvereisten voldoet.  

 

Certificaat 

Daarnaast moeten bedrijven met meer dan 250 werknemers straks een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat de mannen en vrouwen gelijk beloond worden. Dit certificaat wordt verstrekt door een onafhankelijke instantie. Een standaard kwaliteitskader zal bepalen in hoeverre een verschil in beloning mag plaatsvinden. Wanneer je als werkgever aan de vereisten voldoet, ontvangt je het certificaat, dat elke drie jaar vernieuwd moet worden. Kleinere ondernemingen kunnen vrijwillig een certificaat aanvragen. 

 

Toezicht 

De Inspectie SZW zal toezicht houden en boetes uitdelen wanneer je als ondernemer je niet aan deze wet houdt. Heeft een werknemer het vermoeden dat er sprake is van ongelijke beloning? Dan wendt deze zich eerst tot jou als werkgever. Je dient de klacht dan binnen twee maanden af te handelen. Lukt dat niet? Dan kan de werknemer naar het Collega van de Rechten van de Mens stappen om een klacht in te dienen. Er zal dan een onderzoek gestart worden. 

 

Hoe nu verder? 

Over het wetsvoorstel is dus recent gedebatteerd in de Tweede Kamer. Voordat de wet er ook daadwerkelijk komt zal er nog een stemming plaats moeten vinden. Vervolgens zal ook de Eerste Kamer nog over het voorstel debatteren en stemmen. Bij akkoord zal de worden vastgesteld wanneer de wet officieel in werking treedt. 

 

Wil jij de wet niet afwachten en nu al werk maken van een gelijk beloningsbeleid? Of heb jij een werknemer die klaagt over ongelijke beloning? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!