Het UWV heeft te maken met een tekort aan artsen. Het gevolg? Duizenden werknemers blijven in de Ziektewet terwijl ze weer aan het werk kunnen. Een risico voor eigenrisicodragers. Eigenrisicodragers draaien immers op voor de kosten van ex-werknemers in de Ziektewet. Langer in de Ziektewet betekent hogere kosten voor de werkgever.

Maar op welke beoordeling van het UWV wordt in dit artikel van het Financieel Dagblad gedoeld? We kennen een eerstejaarsziektewet-beoordeling (EZWB) maar ook een eerstejaarsevaluatie. Wij leggen je uit hoe het zit.


EZWB vs. Eerstejaarsevaluatie

  • EZWB: EZWB is bedoeld voor (ex-)werknemers die een Ziektewet ontvangen. Voorbeelden van gevallen waarin iemand een Ziektewet uitkering ontvangt is wanneer het contract afloopt tijdens ziekte of iemand ziek wordt binnen vier weken na einde dienstverband. Tijdens de EZWB beoordeelt een UWV-arts of een werknemer na een jaar ziekte voldoende hersteld is en weer aan het werk kan.

 

Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden voor deze gevallen. Een werkgever betaalt dan minder premie Werkhervattingskas, maar betaalt zelf de Ziektewet uitkering van een medewerker die ziek uit dienst gaat of binnen vier weken ziek wordt. Ook is een eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer.

De vertraging bij het UWV leidt dan ook tot een schadepost voor werkgevers. Geen beoordeling betekent dat jouw ex-werknemer in de Ziektewet blijft zitten, en de onderneming de kosten blijft dragen.

 

  • Eerstejaarsevaluatie: de eerstejaarsevaluatie heeft betrekking op medewerkers die arbeidsongeschikt en nog steeds in dienst zijn. Dit zijn de medewerkers die vallen onder de loondoorbetalingsplicht tijdens de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid. Gedurende de eerstejaarsevaluatie wordt het opgestelde plan van aanpak geëvalueerd. Een wake-up call dus om aan de slag te blijven met de re-integratie. Geen of een onvoldoende eerstejaarsevaluatie? Dan volgt waarschijnlijk een loonsanctie.

 

Het tekort aan artsen heeft niet alleen invloed op de re-integratie in de Ziektewet. Ook de re-integratie van jouw zieke werknemer kan vertraging oplopen. Denk hierbij aan de rol van artsen van het UWV bij een deskundigenoordeel. Juist terwijl een deskundigenoordeel een opening kan bieden  bij een vastgelopen re-integratie.

Benieuwd naar andere manieren om een vertraagde re-integratie vlot trekken? Loop jij ook aan tegen problemen met het UWV? Vrees je voor oplopende kosten? Neem contact op. Committ Legal denkt met jouw organisatie mee.