Flinke uitbreidingen in de duur en de betaling van geboorteverlof en ouderschapsverlof, in totaal tot 15 weken doorbetaald. In dit blog geven we uitgebreide uitleg over de nieuwste ontwikkelingen in het geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof. Ook weet u na het lezen van de blog wie de kosten daarvan moet dragen.

Geboorteverlof: twee dagen voor 1 januari 2019

Partners kregen voor 1 januari 2019 twee werkdagen vrij, direct na de geboorte van hun kind. Dat kostte de werkgever twee dagen verlof.

Geboorteverlof: één week vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de verlofperiode voor partners opgerekt naar één week doorbetaalde verlofdagen. De partner moet het geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte opnemen. Dat hoeft niet in één keer: de werknemer mag het verlof spreiden over die vier weken. Zijn wens is daarbij bepalend: u mag als werkgever het verlof niet weigeren. Bij de geboorte van een meerling blijft het geboorteverlof een werkweek.

De partner in de zin van de wet is degene die met de moeder getrouwd is, met haar een geregistreerd partnerschap heeft, die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind erkent. Ook iemand die geen affectieve relatie heeft met de moeder of met haar samenwoont, maar wel het kind erkent, heeft dus recht op geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof: vijf weken vanaf 1 juli 2020

Als een kind op of na 1 juli 2020 op de wereld komt, heeft de partner recht op aanvullend geboorteverlof. Dit aanvullende verlof duurt maximaal vijf weken, op te nemen binnen zes maanden na de dag van de geboorte.

In totaal komt dit dus op zes weken verlof: één week geboorteverlof en vijf weken aanvullend geboorteverlof.

De werknemer moet het aanvullende geboorteverlof minimaal vier weken voor de ingangsdatum schriftelijk of elektronisch melden bij de werkgever, tenzij dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een vroeggeboorte). In dat geval moet de werknemer zijn voornemen zo snel mogelijk melden.

De werknemer moet in zijn melding aangeven in welke periode hij gebruik wil maken van het aanvullend geboorteverlof, het aantal hele weken waarvoor hij verlof opneemt (of als de arbeidsduur over een ander tijdvak is overeengekomen de periode waarin hij verlof opneemt in dat tijdvak) en de spreiding daarvan over de week.

De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste periode op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot twee weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

Bij aanvullend geboorteverlof gaat het om verlof zonder behoud van loon: het UWV betaalt wel 70% van het (maximum)dagloon. In de cao of een personeelsregeling kan staan dat u het salaris moet aanvullen. De werkgever vraagt voor de werknemer de uitkering aan. Dit kan vanaf vier weken voor het aanvullend geboorteverlof tot vier weken na de laatste verlofdag. Het UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer, tenzij u in het aanvraagformulier aangeeft dat de uitkering via de werkgever doorbetaald wordt aan de werknemer.

Geboorte- en ouderschapsverlof: uiterlijk vanaf augustus 2022

Op dit moment is de duur van het ouderschapsverlof zesentwintig maal de arbeidsduur per week. De werknemer (beide ouders) heeft recht op dit verlof totdat het kind acht jaar oud is. Het ouderschapsverlof is onbetaald.

Dit gaat veranderen, uiterlijk per augustus 2022, als gevolg van een nieuwe Europese richtlijn. Volgens die richtlijn moet iedere ouder minimaal vier maanden ouderschapsverlof krijgen, waarvan twee maanden doorbetaald.

De verwachting is dat ouders in Nederland vanaf augustus 2022 voor de eerste negen weken van de 26 weken ouderschapsverlof recht hebben op een uitkering van UWV. Die uitkering bedraagt 50% van het (maximum)dagloon van de werknemer. De werknemer moet het betaalde ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Het onbetaalde deel van het ouderschapsverlof mag tot het achtste levensjaar worden opgenomen. Het gaat echter nog om een wetsvoorstel: wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

Met één week doorbetaald geboorteverlof, vijf weken aanvullend geboorteverlof met uitkering en negen weken ouderschapsverlof met uitkering komt dit erop neer dat de partner straks aanspraak maakt op vijftien weken (gedeeltelijk) doorbetaald verlof. In de cao of de arbeidsvoorwaarden kan straks alleen in het voordeel van de werknemer worden afgeweken.

Committ Legal volgt alle ontwikkelingen over verlofregelingen op de voet. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een goede, evenwichtige en toekomstbestendige personeelsregeling? En wilt u tijdig anticiperen op de wetswijzigingen? Neem dan contact op.