Het vaccineren in Nederland vordert: er is weer perspectief. Dit roept arbeidsrechtelijke vragen op. In deze blog nemen wij je mee door de belangrijkste vragen die nu onder werkgevers spelen.

 

1. Er zijn zelftesten verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen. Is een negatieve zelftest voldoende voor een werknemer om weer naar werk te komen?

 

Stel een werknemer heeft klachten of contact gehad met een besmet persoon, is een negatieve zelftest (op het door de overheid geadviseerde moment) dan voldoende om een medewerker weer naar werk te laten komen?

 

Een zelftest is een test die voor de zekerheid kan worden afgenomen als een medewerker naar werk moet komen. De uitslag van de zelftest is echter minder nauwkeurig dus niet geschikt om te gebruiken als een medewerker klachten heeft, uit een risicogebied komt of contact heeft gehad met een besmet persoon.

 

Een zelftest is echter wel geschikt om medewerkers periodiek te controleren op corona en zo preventief te laten werken. Dit kan de veiligheid binnen jouw organisatie verhogen.

 

2. Kun je een medewerker die gevaccineerd is verplichten om naar kantoor te komen?

 

Hier staat het wettelijke instructierecht centraal. Als een werkgever de veiligheid op kantoor kan waarborgen door de overheidsregels na te leven, kan hij de redelijke instructie geven om op kantoor te komen. Of een werknemer gevaccineerd is, staat daar in principe los van. Zeker met het oog de privacy van werknemer, waardoor je als werkgever niet altijd zult weten of iemand gevaccineerd is. Je mag hier immers als werkgever niet naar vragen.

 

3. Kan een werkgever maatregelen nemen als een medewerker in privétijd de coronaregels blijft overtreden?

 

Het is een veelgehoorde vraag. De coronamoeheid slaat immers toe waardoor de naleving van de coronamaatregelen nog weleens afzwakt. Als werkgever dien je de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Niets zo vervelend dus als medewerkers zich structureel niet aan de maatregelen houden. Kan je iets doen?

 

De centrale vraag is of er een relatie bestaat tussen de privégedragingen en de werkzaamheden. Denk hierbij aan iemand met een contactberoep die zich in de weekend niet aan de maatregelen houdt. De werknemer kan het werk dan niet meer goed uitvoeren en gedraagt zich dan niet als ‘goed werknemer’. Maar ook andere situaties kunnen gevaarlijk zijn, zoals wanneer een werknemer op locatie moet werken en daardoor besmettingsgevaar voor collega’s of klanten oplevert.

 

Het is allereerst van belang om het bespreekbaar te maken met de werknemer en deze te waarschuwen en ook mogelijke consequenties aan te geven indien hij doorgaat met het gedrag. Blijft een medewerker de regels overtreden en heb je meerdere waarschuwingen gegeven? Dan kunnen waarschijnlijk hardere maatregelen worden genomen. Laat je hierover echter adviseren, omdat dit soort zaken erg afhangen van de omstandigheden van het geval.

 

Juist omdat het soms lastig is om het gedrag van medewerkers in privétijd te controleren, is het van belang om de regels op de werkvloer te blijven benadrukken.

 

4. Mag je een medewerker vragen om vrijwillig een vaccinatie tegen corona te melden?

 

Wanneer je weet wie er binnen jouw bedrijf gevaccineerd zijn kan je maatwerk treffen. Misschien kunnen bepaalde mensen weer naar kantoor komen?

 

Op grond van de privacywetgeving (AVG) mag je gezondheidsgegevens niet verwerken. Verwerken is een ruim begrip, zelfs het vragen naar de gezondheid valt hieronder. Zijn er uitzonderingen op deze regel mogelijk? Ja, indien sprake is van uitdrukkelijke toestemming van de medewerker. Maar let op; de uitdrukkelijke toestemming moet wel vrij gegeven kunnen worden. In een arbeidsrelatie ontbreekt die vrijheid vrijwel altijd omdat werkgever en werknemer niet in een gelijke verhouding tot elkaar staan. Er kunnen echter bijzondere situaties zijn, waarin het niet geven van de informatie geen enkel nadeel heeft voor de werkgever. Laat je hierover echter altijd goed voorlichten.  

 

Een werknemer kan natuurlijk zelf aangeven of deze gevaccineerd is. Ook in dit geval is het van belang om deze gegevens niet zomaar vast te leggen.

 

5. Als er kosten zitten aan een vaccinatiebewijs, moet je die als werkgever vergoeden?

 

Mocht er een vaccinatiebewijs komen waarmee naar bepaalde evenementen of op bijvoorbeeld op reis kan worden gegaan, dan kan deze vraag aan de orde komen. Het is echter niet te verwachten dat de overheid kosten gaat verbinden aan een vaccinatiebewijs, omdat dit groepen mensen kan uitsluiten van de samenleving. Mocht er gevallen komen waarin er wel kosten zijn verbonden aan een dergelijk bewijs en een medewerker heeft dit nodig om zijn werk uit te oefenen, dan zal het van een goed werkgever verwacht kunnen worden, dat deze worden vergoed.  

 

Zit jij met een vraag over de gevolgen van de vaccinaties? Of heb jij een werknemer die zich steeds minder aan de maatregelen houdt? Neem contact op met Committ Legal. Wij kunnen je adviseren.