Het is zover, 2024 is begonnen. Hopelijk ben jij dit jaar goed uit de startblokken gekomen. Om je daarbij te helpen vertellen we je graag wat er per 1 januari binnen het arbeidsrecht is veranderd. Ook kijken we iets verder vooruit en vertellen we je meer over een aantal belangrijke (concept)wetsvoorstellen.

 

Wijzigingen arbeidsrecht 2024

Er is sinds begin dit jaar best een en ander veranderd:

Minimumuurloon

De meest ingrijpende wijziging is waarschijnlijk het minimumuurloon, dat op 1 januari 2024 is ingevoerd. Daardoor zijn de vaste minimum dag-, week- en maandlonen verdwenen en ben je vanaf nu verplicht het minimumuurloon te betalen. De hoogte van het minimumuurloon is gebaseerd op een werkweek van 36 uur met het minimummaandloon zoals dat voor 1 januari gold. Hebben jouw werknemers een contract van meer dan 36 uur? Dan zal je hen flink meer (ruim 11%) moeten gaan betalen.

 

Stijging minimumloon

Daarnaast is het minimumloon met 3,75% gestegen. Dit is de gebruikelijke halfjaarlijkse indexatie.

Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is nu € 13,27 per uur.

 

Verhoging transitievergoeding

De maximale transitievergoeding bedraagt in 2024 € 94.000 bruto (dit was € 89.000 bruto) of het loon over twaalf maanden als dat hoger is.

 

Stijging bezoldigingsmaximum Wet Normering Topinkomens

Dit maximum is gestegen van € 223.000 bruto naar € 233.000 bruto.

 

Versobering 30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Sinds 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling stapsgewijs afgebouwd naar een 10%-regeling. Ook wordt het bedrag waarover je de regeling kan toepassen vanaf nu begrensd op de WNT-norm (€ 233.000). Voor situaties waarin de 30%-regeling al voor 1 januari 2024 werd toegepast geldt een overgangsregeling.

 

STAP-budget afgeschaft

Op 1 januari 2024 is het STAP-budget afgeschaft. Je kunt nog wel gebruikmaken van de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen). Deze regeling is namelijk uitgebreid, waardoor het nu ook mogelijk is om deze subsidie te gebruiken voor individuele scholing.

 

Toetredingsleeftijd pensioen verlaagd

Op grond van de Wet toekomst pensioenen is per 1 januari 2024 de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 naar 18 jaar.

 

Wet bescherming klokkenluiders

Sinds 17 december 2023 geldt deze wet ook voor middelgrote werkgevers met 50 of meer werknemers. Ook zij moeten nu een interne meldprocedure hebben die aan de wet voldoet.

 

Verhoging onbelaste vergoedingen

De onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd van € 2,15 per dag naar € 2,35 per dag. En de onbelaste kilometervergoeding ging omhoog van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Daarnaast hoef je geen loonheffing meer in te houden als je een ov-kaart (ov-abonnement of voordeelurenkaart) voor een werknemer verstrekt of vergoedt. Voorwaarde is wel dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt.

 

Verlaging vrije ruimte WKR

Met ingang van 1 januari 2024 is de vrije ruimte binnen de WKR weer verlaagd naar 1,92%. Deze was in 2023 tijdelijk verhoogd naar 3% als extra lastenverlichting voor ondernemers.

 

Wat zit er nog in de pijplijn?

De volgende wijzigingen zitten nog in het vat voor 2024 (of daarna):

Werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van het personeel gaan bijhouden en rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat hierbij om zakelijke ritten en woon-werkverkeer. Deze verplichting zou ingaan op 1 januari 2024, maar is uitgesteld tot 1 juli.

 

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie treedt mogelijk in 2024 in werking. De Tweede Kamer heeft dit voorstel al in maart 2023 aangenomen, het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De wet gaat gelden voor werkgevers met 25 of meer werknemers en voor intermediairs.

 

Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Ook de Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Deze wet verplicht werkgevers met 10 of meer werknemers onder meer een in- of externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

 

Wet gelijke beloning mannen en vrouwen

Bij de Tweede Kamer ligt het Wetsvoorstel voor de Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen. Hierin krijgen ondernemingen met meer dan vijftig werknemers een plicht om aan de OR en in het bestuursverslag informatie te verstrekken over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies. Daarnaast moeten ondernemingen met meer dan 250 werknemers een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes.

 

Conceptwetsvoorstellen

Verder komt er mogelijk nog nieuwe wetgeving aan over zzp’ers, flexkrachten, de ketenregeling, het concurrentiebeding en snellere vervanging bij langdurige ziekte. Committ Legal zal je hier uiteraard van op de hoogte houden!

 

Heb je vragen?

Heb je vragen over een van deze wijzigingen? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden ze graag!