Uit onderzoek blijkt dat werknemers steeds vaker een beroep doen op hun rechtsbijstandsverzekeraar als het gaat om getouwtrek over re-integratie.


Werkgever staan zeer onder druk om hun zaken met betrekking tot de re-integratie van zieke werknemers goed op orde te hebben. Komt het re-integratie dossier namelijk niet door de keuring, kan het UWV een loonsanctie opleggen: dus nog een jaar extra loon doorbetalen. Een jaarsalaris dat door uw eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekeraar vaak niet wordt gedekt.
Dat het UWV steeds vaker een dergelijke loonsanctie oplegt blijkt uit haar meest recente jaarverslag.

Wilt u de re-integratie met uw arbeidsongeschikte medewerker ook weer vlot trekken? Wilt u uw ziekteverzuimpercentage terugdringen en zo kosten besparen? Vraagt u zich af in hoeverre u van uw medewerkers een gezonde leefstijl mag verlangen? Of hoe u uw bedrijfsarts tot concrete adviezen kunt laten komen waar u en uw medewerkers wel mee vooruit kunnen?