Als je leidinggeeft, brengt dit ook de verantwoordelijkheid met zich mee om periodiek het functioneren van je medewerkers te bespreken. Dit kan via een beoordelingsgesprek. Voer je die steevast aan het einde van het jaar? Dan noemen we het een eindejaarsgesprek. Inhoudelijk is een eindejaarsgesprek niet anders dan een beoordelingsgesprek. Het voeren van dit soort gesprekken is niet altijd even makkelijk. Waar een beoordeling aan moet voldoen en hoe je zo’n gesprekscyclus het beste aanpakt, vind je in deze blog.

Waarom een beoordelings- of eindejaarsgesprek?

Een eindejaars- of beoordelingsgesprek is belangrijk, zowel voor de werknemer als voor jou als werkgever. Voor de werknemer is het een belangrijk moment om feedback te ontvangen en zijn of haar ontwikkelpunten te bespreken, net als de doelstellingen voor de komende periode. Ook is dit vaak het moment waar een loonsverhoging of prestatiegebonden beloning ter sprake komt. Voor jou als werkgever is het beoordelingsgesprek belangrijk omdat je feedback kunt geven en zo de prestatie van je werknemers kunt bijsturen. Bovendien biedt de gesprekscyclus, als de verslaglegging in orde is, een goede basis voor eventuele vervolgstappen (promotie, overplaatsing of – in het ergste geval - ontslag).

Regelgeving beoordelingsgesprekken

Het voeren van beoordelingsgesprekken is geen wettelijk vereiste. In de toepasselijke cao of het bedrijfsreglement kan het wel als verplichting zijn opgenomen. In de praktijk zijn beoordelingsgesprekken vaak onderdeel van een intern groei- en ontwikkelbeleid. Daarin is opgenomen hoeveel gesprekken er per cyclus moeten plaatsvinden en waar deze gesprekken aan moeten voldoen.

Is er geen dergelijk beleid maar wil je wel eindejaars- of beoordelingsgesprekken gaan voeren? Zorg er dan in ieder geval voor dat je vooraf transparant bent over de inhoud en opbouw van de gesprekken en de gevolgen die je eraan wilt verbinden. Vanaf komend jaar kan je de beoordelingscyclus dan het beste onderdeel laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst of het personeelsbeleid.

Verslaglegging

Tijdens het beoordelingsgesprek breng je in kaart wat de goede kwaliteiten van de werknemer zijn en welke punten verbetering behoeven. Deze verbeterpunten kan je vervolgens opnemen in doelen waaraan de werknemer kan gaan werken. Daarbij geven we je graag de hiernavolgende aandachtspunten mee:

  • Leg deze doelen schriftelijk vast en maak ze SMART.
  • Help je medewerkers de gestelde doelen te behalen. Daarbij kun je denken aan het aanbieden van cursussen of het geven van benodigde tijd en ruimte. Hiermee geef je je werknemers de kans om zich te ontwikkelen en investeer je tegelijkertijd in de groei van het bedrijf.
  • Maak van het beoordelingsgesprek een verslag en leg deze voor akkoord voor aan je werknemer. Door het verslag daarna op te nemen in het personeelsdossier, kan je er bij eventuele conflicten altijd op terugvallen.
  • Wil je aan het behalen van doelen een beloning koppelen? Dat kan. Leg ook dit vooraf goed vast. Binnen welke termijn moet de doelstelling zijn behaald? Wanneer is een doelstelling behaald? Hoe hoog is de beloning? Zorg er bovendien voor dat dit meetbaar is en achteraf niet tot discussie kan leiden.

Ondermaats presteren

Goede communicatie, duidelijke richtlijnen en het vastleggen van afspraken zullen uiteindelijk zorgen voor de groei en ontwikkeling van je werknemers en daarmee de groei van de onderneming. Helaas kan het ook voorkomen dat een medewerker de gestelde doelen keer op keer niet haalt, of ondermaats presteert. Uiteindelijk kan dat een reden zijn om de werknemer te ontslaan. Maar ontslag op basis van disfunctioneren is niet eenvoudig. De beoordelingsgesprekken, gestelde doelen en ondersteuning van jou als werkgever spelen hierbij een grote rol. Er zal worden gekeken of je als goed werkgever voldoende hebt gedaan om de werknemer te ondersteunen. Niet alleen of er voldoende tijd is gegeven om het functioneren te verbeteren, maar ook of er voldoende middelen zijn geboden om hem of haar daarbij te helpen. Pas als je aan deze strenge eisen hebt voldaan, is een eventueel gedwongen ontslag mogelijk.

Ben je benieuwd of jouw beoordelingsbeleid aan de juiste eisen voldoet? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een groei- en ontwikkelplan waar de medewerkers enthousiast van worden? Graag leggen we je uit wat je kunt verbeteren en zorgen we ervoor dat je als goed werkgever de beoordelingsgesprekken kunt voeren. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.