GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG OP DE WERKVLOER: WAT MOET JE ERMEE?

De aantijgingen van slachtoffers die binnen het programma The Voice zijn gedaan, zijn heftig en schokkend. Seksueel grensoverschrijdend gedrag valt onder de paraplu van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: dit is binnen een organisatie een sluipmoordenaar en komt in iedere organisatie voor; ongeacht de grootte of de branche. Een greep uit wat grensoverschrijdend gedrag is:

 • Dubbelzinnige whats app-berichten, aandacht blijven vragen;
 • Seksueel getinte grappen en opmerkingen;
 • Ongewenste aanrakingen;
 • Negeren in gesprekken;
 • Bespotten, kleineren;
 • Intimideren;
 • Seksistische opmerkingen, of ‘grapjes’ over gewicht, geaardheid, leeftijd
 • Ongepaste en ongewenste druk uitoefenen om dingen juist wel of niet te zeggen,
 • Machtsvertoon, manipulatie, misbruik maken van andermans onwetendheid, afhankelijkheid
 • of kwetsbaarheid.

Herken je deze gedragingen? Speelt dit binnen jouw organisatie?

Indien je antwoord ontkennend is: ga naar stap 1. Kun je als werkgever bevestigend antwoorden, check dan stap 2: het actieplan.

Stap 1 – Onbekend maakt niet onbestaand

Het jezelf niet bewust zijn van het feit dat  grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie kan spelen, is niet gek. Vaak heerst er schaamte, een loyaliteitsconflict of angst om misstanden te melden; als al bekend is waar die melding gedaan kan worden.

In plaats daarvan kan wangedrag leiden tot een vlucht in ziekte, langdurige ziekte. Immers, het slachtoffer durft niet te reïntegreren. Een onveilige cultuur kan leiden tot under performance en daarmee vertrek uit de organisatie. Schadelijk voor het slachtoffer die nog lange tijd kan kampen met de psychische gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Binnen de organisatie kan, zonder dat stap 2 wordt genomen, een cultuur blijven bestaan waarin bewust of onbewust ongewenst gedrag nieuwe slachtoffers kan maken.

John de Mol gaf aan in het interview aan dat als er geen klachten via de officiële ‘loketten’ binnen komen, er dan ook geen klachten bestaan. De rest van de beerput van jarenlang grensoverschrijdend gedrag en de aantallen slachtoffers is door BOOS pijnlijk bekend gemaakt.

Kortom, onbekend maakt niet onbestaand, maar kan wel desastreuze gevolgen hebben voor het (financiele) welzijn van de organisatie

Dus bij gebrek aan formele klachten, is de eerste stap om een manier te vinden om binnen de organisatie actief mogelijk wangedrag te herkennen, op te sporen. Pas hierop waar nodig jouw volgens de Arbowet verplichte PSA-beleid op aan.

Stap 2 – Melding van een klacht: weet wat te doen

 

 1. Neem een melding altijd serieus;
 2. Zorg voor adequate opvolging en onderzoek;
 3. Zorg voor een buiten de machtshiërarchie staande vertrouwenspersoon;
 4. Tref de juiste maatregelen conform PSA-beleid;
 5. Maak actief intern bespreekbaar en medewerkers bewust van hun (machts)positie ten opzichte van collega’s en de grens tussen acceptabel en niet acceptabel gedrag.

 

GRATIS Live Sessie

Wil je weten hoe adequaat te handelen aan de hand van concrete voorbeelden? Meld je aan voor een digitale Live Sessie op donderdag 3 februari van 12.30-13.15 uur. Bespreek je precaire issues die binnen jouw bedrijf spelen liever binnenskamers, block dan een tijdvak met ons om samen te werken aan een veilige gelijkwaardige werkcultuur. Bel 073-2032083 voor de mogelijkheden.