Fabels:

Voorlichtingssites van de overheid en vele andere nieuwsberichten wekken de indruk dat in geval van werktijdverkorting werkgever 70% van het loon krijgt vergoedt en zo ‘minder loonkosten betaalt’, terwijl medewerkers worden gerustgesteld met de opmerking: ‘zij ontvangen gewoon hun loon’, aldus de Rijksoverheid. Twee misverstanden.

Feit:

UWV betaalt achteraf, indien aan de voorwaarden is voldaan, een WW-uitkering van maximaal 70% van het loon. Maar let op: bij hoger betaalde banen, is de uitkering gemaximeerd tot 70% van het maximum dagloon (Euro 4.769,34 x 70% = Euro 3.338,53 bruto). Dus voor hoger betaalde banen, leidt dat tot een flink salarisgat.

Feit:

Werkgevers die een vergunning hebben gekregen voor werktijdverkorting wegens het Coronavirus, hoeven geen loon door te betalen. In de Regeling onwerkbaar weer die op 1 januari 2020 in werking is getreden, staat dat de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Overige relevante feiten:

  • Over de periode voor de aanvraag van werktijdverkorting, wordt geen vergoeding toegekend. Dus vraag snel aan;
  • Uitbetaling UWV pas achteraf;
  • Verlies werk per medewerker: minimaal 5 uur per week of helft arbeidsomvang;
  • Duur vergunning 6 weken, daarna 3 keer verlengen mogelijk na herbeoordeling. Dus totaal 24 weken;
  • Je verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk;
  • Na 6 weken, hebben jouw helden een sollicitatieplicht;
  • Geen werktijdverkorting voor zieke medewerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten;
  • Mocht na 24 weken alsnog nodig zijn om te ontslaan, dan komt de periode van werktijdverkorting in mindering op de lengte van de periode waarin werknemer een WW-uitkering toekomt. De WW-duur wordt voor de medewerker voor wie al werktijdverkorting is verkregen, dus aanzienlijk korter.

Dus wil je weten hoe het precies zit en wat je kunt doen als HR Manager en/of als ondernemer om acuut in control te zijn en hier waar mogelijk met jouw helden doorheen te komen, bel me dan op 06-15335718 of info@committlegal.nl. Committ Legal staat voor je klaar.