Why?

Het is heel simpel; bij een incompleet dossier wijst de kantonrechter een ontbindingsverzoek af.

Niet goed met elkaar door een deur kunnen, is al lang geen reden meer om te ontbinden. Bij disfunctioneren heb je een gefundeerd dossier nodig om arbeidsrechtelijke stappen te nemen, net als in het geval van een verstoorde arbeidsverhouding.

Wil je niet naar de rechter? Uiteraard probeer je eerst om in goed overleg met wederzijds goedvinden afscheid te nemen. Ook dan is een goede dossieropbouw van belang: daarmee kun je verwachtingen managen, soepeler tot overeenstemming komen. Het versterkt dus je onderhandelingspositie en versnelt en versoepelt een goed afscheid, waarbij je als werkgever in de lead blijft.

 

Een goed dossier en tactische communicatie voorkomt vaak procedures en bespaart dus kosten.

 

Wat is disfunctioneren?

Kort gezegd; de wet bepaalt dat sprake is van disfunctioneren als een werknemer ongeschikt is tot het verrichten van de bedongen arbeid. Dit mag niet het gevolg zijn van gebreken of ziekte van de werknemer. De ongeschiktheid mag ook niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever op het gebied van scholing of arbeidsomstandigheden.

Wat is bedongen arbeid? Belang functiebeschrijving

In een procedure zal een rechter toetsen of een medewerker geschikt of ongeschikt is voor zijn functie. Daar gaat het vaak mis, want is de medewerker wel duidelijk welke resultaten hij moet behalen of hoe hij zich dient te gedragen et cetera? Voor een rechter is een functiebeschrijving dan ook vaak de leidraad.

Voorstanders van meer zelfsturende organisaties, bijvoorbeeld de Semco-stijl, of denk ook aan onze ‘eigen’ voorbeelden van TMC, Buurtzorg, gebruiken ook functiebeschrijvingen. Niet zozeer om ‘old-fashioned’ taken op te sommen, maar wel om resultaten te benoemen, zelflerende skills te verwachten en vooral de manier waarop in autonome organisaties wordt gewerkt. De functiebeschrijving gaat dus niet alleen over het wat, maar ook over het hoe en waarom.


Het gaat er dus om de wederzijdse verwachtingen helder te maken en overeen te komen: de functiebeschrijving in combinatie met communicatie is dus de sleutel tot succes.

 

Het positieve van dossieropbouw

Aan het woord dossieropbouw kleeft een negatieve lading. Ja, het klopt dat je een dossier opbouwt om sterker te staan bij de kantonrechter of bij onderhandelingen voor een vaststellingsovereenkomst. Maar de reden is niet dat je er vanuit gaat dát het misgaat. Het gaat er om dat je goed voorbereid bent, mócht het misgaan. Met dossieropbouw is de kans dat het mis gaat overigens veel kleiner.

 

Immers, het positieve van dossieropbouw is dat je consequent aandacht besteed aan de wederzijdse verwachtingen en de ontwikkeling van medewerkers om zo op een positieve manier de resultaten te boeken die zowel de medewerker als het bedrijf willen bereiken.

 

Je weet nu de why. Ben je benieuwd naar de how? Daar lees je alles over in onze volgende blog.