How?

Gesprek aangaan

Laat onvrede niet oplopen. Heel vaak horen wij of de HR Managers met wie we werken dat een collega al veel langer niet goed ligt, er irritatie is over de manier waarop wordt gewerkt, maar nog veel vaker over iemands houding. Ga regelmatig het gesprek aan. Benoem wat dwars zit, of het nu gaat om de werkzaamheden zelf of om gedrag of communicatie. Leg hetgeen besproken is vast, dit kan eenvoudig door nadien het gespreksverslag te mailen.

 

Vliegwielgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken, performance reviews

Hoe je de gesprekken met medewerkers ook noemt: zorg voor een gesprekscyclus.
Ga eens per kwartaal of minimaal twee keer per jaar met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van medewerkers, verdere groei perspectieven en wederzijdse verwachtingen.

De kans dat ontevredenheid of disfunctioneren een rol gaat spelen is stukken kleiner als je goed in gesprek blijft. Vergis je niet hoeveel ziekmeldingen voortvloeien uit onvrede over de werkverhoudingen of de werkzaamheden.

 

Verbetertraject

Belangrijk is de medewerker vervolgens voldoende gelegenheid te geven om zijn functioneren te verbeteren. Vraag de medewerker wat hij nodig heeft voor een goede performance, scholing,  begeleiding et cetera. Spreek ook een duur van het traject af en evalueer tussentijds. Ook de consequenties moeten helder worden gemaakt: wat gebeurt er als het verbetertraject niet werkt? En ook hierbij geldt weer; leg alle stappen die je zet vast. Wij bieden verbeterplannen die vriendelijk, opbouwend en toch duidelijk zijn.

 

Herplaatsingsonderzoek

Bereik je met het verbetertraject niet het gewenste resultaat, dan moet je onderzoeken of de medewerker binnen een redelijke termijn herplaatst kan worden binnen het concern. Leg alle inspanningen vast.

 

‘Voldoende’

Zo vaak zien we in dossiers dat managers een ‘voldoende’ geven, waar ze eigenlijk behoorlijk ontevreden zijn. Waarom, omdat het niet makkelijk een onvoldoende te geven, je gedoe of ziekmeldingen wil voorkomen. Om dat uit de weg te gaan wordt er vaak minder streng geoordeeld dan daadwerkelijk nodig is. Later kan juist dít problemen opleveren, omdat bij de medewerker de indruk en verwachting is geschetst dat zijn werkgever tevreden is. Belangrijk dus om zoveel mogelijk toelichting te geven, voorbeeldsituaties te benoemen, verbeterpunten. Niet alleen op de werkzaamheden of resultaten, maar ook op collegialiteit, positiviteit, bijdrage aan de werksfeer en vooruitgang van het bedrijf.

 

Belang functiebeschrijving

In een procedure zal een rechter aan de hand van de functiebeschrijving bepalen of een medewerker aan de daarin door de werkgever gestelde eisen voldoet. Zorg dus dat deze duidelijk opgesteld is en actueel.

 

Controle

Feitelijk gezien is dossieropbouw niets meer en niets minder dan het vastleggen van alle stappen die je doorloopt om de medewerker te laten functioneren volgens het geldende functieprofiel. Wil je weten of je op de goede weg bent? Neem dan contact op met Committ Legal, wij kunnen eenvoudig checken of je dossiers op orde zijn. Of in een specifiek geval; of het dossier kans van slagen heeft bij de kantonrechter.