Een arbo-arts en een bedrijfsarts worden vaak met elkaar verward. Wie mag wat?

 

Een medewerker meldt zich ziek en gaat naar het spreekuur van de arbo-arts. De arbo-arts komt tot het oordeel dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is. De medewerker blijft toch thuis. Als werkgever ga je af op het advies van de arbo-arts. Je ziet dit als werkweigering en houdt verlofdagen in. De medewerker vraagt een deskundigenoordeel bij het UWV aan. Pas een maand later volgt het oordeel van de verzekeringsarts: de medewerker is arbeidsongeschikt. Welk oordeel geldt nu?

 

Volgens het Hof gaat in dit geval het deskundigenoordeel van het UWV voor (ECLI:NL:GHARL:2021:3017). Dit is niet altijd het geval. Wat weegt zwaar mee? Het eerste oordeel kwam niet van een bedrijfsarts maar van een arbo-arts. Zit daar dan verschil in? Ja, en dit verschil kan gevolgen hebben voor het oordeel over de arbeidsongeschiktheid en de verzuimbegeleiding.

 

Denk je het goed geregeld te hebben, blijkt het oordeel niet van de juiste arts te komen. Wij vertellen je hoe het zit.

 

Wat is het verschil?

  • Een arbo-arts is een basisarts. Een arts die zich niet verder heeft gespecialiseerd in een bepaald medisch vakgebied. De arts heeft de studie geneeskunde afgerond en zich daarna niet gespecialiseerd.

 

  • Een bedrijfsarts heeft na zijn basisopleiding nog een vierjarige medische specialisatie tot bedrijfsarts gevolgd. Een bedrijfsarts staat ook als zodanig geregistreerd in het BIG-register en moet aan bepaalde vereisten op het gebied van nascholing doen.

 

Wat betekent dit verschil?

Alleen een bedrijfsarts mag de beoordeling van een zieke werknemer en de verzuimbegeleiding op zich nemen. Binnen de verzuimbegeleiding kunnen bepaalde taken gedelegeerd worden aan een ander dan de bedrijfsarts, bijvoorbeeld aan een arbo-arts, maar het kan ook gaan om niet-artsen.

 

De arbo-arts blijft echter onder verantwoordelijkheid staan van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal dan ook regelmatig toezicht moeten houden op het werk van de arbo-arts of niet-arts. De bedrijfsarts blijft dus eindverantwoordelijk. Zo luidt het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (nvab).

 

Advies voor werkgevers

Let goed op met wie je te maken hebt: een arbo-arts, bedrijfsarts of bijvoorbeeld een niet-arts. Sommige arbodiensten zetten met name veel arbo-artsen in bij verzuimbegeleiding. Deze zijn vaak goedkoper en makkelijker te vinden dan bedrijfsartsen. Je wilt als werkgever niet voor verrassingen komen te staan als later blijkt dat het oordeel over de arbeidsongeschiktheid van je medewerker van de bedrijfsarts had moeten komen in plaats van de arbo-arts.  Als werkgever vertrouw je immers op het oordeel van de arbodienst.

 

Zorg dus dat ook een bedrijfsarts betrokken is in het proces. De bedrijfsarts dient je te wijzen op de delegatie, kenbaar te maken dat hij de eindverantwoordelijke in het proces is en dient bereikbaar te zijn. Je hebt dan ook het recht om de bedrijfsarts te spreken bij twijfels over het handelen van de arbo-arts.

 

Controleren of je te maken hebt met een bedrijfsarts? Kijk in het BIG-register. Bedrijfsartsen staan geregistreerd met het specialisme ‘arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’. Door het zelf te checken, kan je niet misleid worden.

 

Heb jij twijfels over het verloop van de re-integratie van je medewerker? Heb je enkel contact met een arbo-arts? Voel jij je als werkgever niet gehoord in het re-integratieproces? Neem contact op met Committ Legal, zodat je in the lead blijft bij de re-integratie van jouw medewerker.