Uw personeel is een van de bepalende factoren voor het succes en de vooruitgang van uw onderneming. Snel kunnen opschalen of juist downsizen, voldoende wendbaarheid en flexibiliteit, vooruitdenken. Kernwoorden voor een onderneming met een HR strategie waar goed over nagedacht is. Helaas zien we te veel voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat de HR strategie pas onder de loep wordt genomen na een incident. Voorkomen is beter dan genezen gaat hier voor veel ondernemingen op. Goed idee om eens met een arbeidsrechtspecialist te sparren als u een van onderstaande situaties herkent.

Committ Legal, strategisch partner voor uw HR Strategie.

Committ Legal adviseert u, als strategisch partner voor uw HR strategie, graag over deze bepalende onderwerpen voor een succesvolle onderneming:

-Committ Legal adviseert bij het efficiënt inrichten van de organisatie.

Hoe regelt u uw “Factor Arbeid”? Bent u gebaat bij flexibele arbeidscontracten, outsourcing, of inhuur? Hoe gaat u om met zzp’ers? Is de rolverdeling efficiënt? Wie heeft welke bevoegdheden, targets en verantwoordelijkheden?

-Wat zijn de personele gevolgen van het efficiënter inrichten van uw organisatie?

Is interne herplaatsing mogelijk of volgt een reorganisatie?

-Hoe gaat u in dergelijke veranderingsprocessen om met medezeggenschapsrechten?

Committ Legal adviseert u graag over uw mogelijkheden.

-Komt u niet makkelijk aan goed personeel?

Committ Legal adviseert over employer branding, het ‘boeien maar ook binden’ van personeel, het effect van begrijpelijke, prettig lezende arbeidsovereenkomsten, opleidingsmogelijkheden, maar ook duidelijke concurrentiebedingen. Wat moet u checken voor u iemand in dienst neemt en welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen.

-Wilt u van uw medewerkers meer ondernemers maken?

-Hoe beoordeelt u uw medewerkers? Wie laat u uw medewerkers beoordelen?

Een beoordeling geven die zowel de medewerker als u handvaten biedt, is niet gemakkelijk. Committ Legal creëert bewustwording van een nuttige beoordeling en een motiverend beoordelingsproces.

-CAO-kwesties

Ontvangt u een oproep om mee te werken aan (werkingssfeer)onderzoek of u wel of niet onder een bepaalde CAO valt? De gevolgen van de uitkomst van een werkingssfeeronderzoek op uw onderneming en businessmodel en personeelskosten kunnen aanzienlijk zien.

Bel met Committ Legal en ontvang een overzicht van uw mogelijkheden en een concreet plan van aanpak. Wij werken zowel op basis van abonnement, fixed fee of uurtarief.