Acute issues vragen om een arbeidsrechtspecialist

Het kan voorkomen dat zaken escaleren nog voordat u er kennis van heeft genomen. U bent druk met uw eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Ondanks dat het belangrijk is om altijd een vinger aan de pols te houden, zien we in de praktijk veelal dat er simpelweg geen tijd voor is. Dit soort acute issues, die meestal al in zekere mate geëscaleerd zijn, vragen om een arbeidsrechtsspecialist. Een die snel schakelt, proactief adviseert en ageert en uw belangen nooit uit het oog verliest.

Spanningen op de werkvloer.

Spanningen op de werkvloer kunnen hoog oplopen. Vaak broeien conflicten al enige tijd en zijn er meerdere werknemers bij betrokken. Spanningen op de werkvloer zijn funest voor de werksfeer en productiviteit. Immers, tijd die bewust of onbewust, aan het conflict besteed wordt, kan niet worden besteed aan productieve taken en beïnvloedt de werksfeer negatief. Het kan ook voorkomen dat u wordt geconfronteerd met klachten van medewerkers, obstakels in het re-integratieproces van zieke medewerkers of:

  • Vermoedt u fraude, overtreding van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen?
  • Vertrouwt u de ziekmelding van uw medewerker niet helemaal?
  • Is sprake van een bedrijfsongeval?
  • Heeft u klachten ontvangen over ongewenst gedrag, seksuele intimidatie?
  • Ziet u geen vooruitgang in een niet goed functionerende medewerker?
  • Is er verstoorde arbeidsrelatie ontstaan, of een werksituatie onhoudbaar geworden?
  • Vermoedt u overtreding door uw ex-medewerker van zijn concurrentiebeding?

Bel met Committ Legal en ontvang een overzicht van de mogelijkheden voor uw onderneming. In een concreet plan van aanpak worden niet alleen de mogelijkheden, maar ook uw positie als werkgever en de financiële kant van de issue belicht. Wij werken zowel op abonnement, fixed fee of uurbasis.